Piter Džozef (Peter Joseph)

 
Zeitgeist - Moving Forward
MovingForward

premijerno prikazan 15. januara 2011. godine u 55 zemalja, 300 bioskopa i na 30 svetskih jezika.

preuzmi:
DVDISO, DVDRIP, prevod

„Zeitgeist: Moving Forward“ (“Zeitgeist: korak dalje”) je treći deo sada već kultnog serijala reditelja Pitera Džozefa (Peter Joseph), koji je premijerno prikazan 15. januara 2011. godine u 55 zemalja, 300 bioskopa i na 30 svetskih jezika.

     “Zeitgeist: Moving Forward” je dugometražni dokumentarni film koji govori o napuštanju socio-ekonomskog monetarnog obrasca koji danas upravlja čovečanstvom. Naglašava se potreba da se prevaziđu kulturni relativizam i tradicionalne ideologije i da se stvori novi, održivi društveni sistem nazvan resursno-bazirana ekonomija (RBE), koji bi se zasnivao na suštinskim karakteristikama čoveka, zakonima opstanka društva i nepromenljivim prirodnim zakonima.

    U filmu se pojavljuju eksperti iz oblasti zdravstva, antropologije, neurobiologije, ekonomije, energetike, tehnologije, društvenih nauka i drugih područja važnih za kulturu i funkcionisanje društva.

     Tri središnje teme su ljudsko ponašanje, monetarna ekonomija i primenjena nauka i kroz njih se nudi model razumevanja aktuelnog društvenog sistema i razloga zbog kojih je važno da se on napusti. Film nudi novi, radikalan, praktičan pristup rešavanju  problema sa kojima se svet danas suočava.

     Ono što je za ovaj rad karakteristično i što ga po stilu razlikuje od većine drugih dokumentaraca, jeste paralelna dramska radnja sa poznatim glumcima, koja doprinosi razumevanju ideje filma. Ipak, intenzivno korišćenje mnogobrojnih 2D i 3D efekata i animacija daje ovom radu tradicionalnu dokumentarnu formu.

Zeitgeist - Addendum
MovingForward

premijerno je prikazan 2008. godine na Artivist filmskom festivalu u Holivudu

preuzmi:
DVDISO, DVDRIP, prevod

„Zeitgeist: Addendum“ (“Zeitgeist: dodatak”), drugi deo serijala , premijerno je prikazan 2008. godine na Artivist filmskom festivalu u Holivudu. Kao i njegov nagrađivani prethodnik, film je u prvih godinu dana pogledan preko pedeset miliona puta na internetu.

     Cilj filma je da ukaže na korene sveopšte društvene korupcije i da pokuša da ponudi način za rešavanje problema. U njemu se ističe važnost eliminisanja svih prepreka koje razdvajaju ljude i predlažu se konkretni koraci koji bi doveli do slabljenja monetarnog sistema. Film sugeriše akcije društvene transformacije, bojkot banaka, medija, vojnih sistema i multinacionalnih kompanija. Kao i „Zeitgeist: The Movie”, sastavljen je iz tri dela.

     U prvom delu kritikuje se bankarska praksa koja dopušta stvaranje novca bez pokrića odobravanjem kredita. Detaljno je opisan proces tehnologije štampanja i puštanja u opticaj američkog dolara.

     U drugom delu vođen je intervju sa Džonom Perkinsom (John Perkins), koji sebe definiše kao „ekonomskog ubicu“ i obelodanjuje kako je pomagao Centralnoj obaveštajnoj agenciji (CIA), ekonomskoj eliti i industrijalcima za koje je radio da miniraju strane vlade koje su interese naroda stavljale ispred interesa multinacionalnih kompanija.

     U trećem delu vođen je intervju sa Žak Freskom (Jacque Fresco), osnivačem Venus projekta, koji se zalaže da se trajno iskorene pojave kao što su novac, jurnjava za profitom, ratovi, nasilje, siromaštvo, oskudica i uništavanje životne sredine. On tvrdi da bi primenom naprednih tehnologija i planskim korišćenjem prirodnih resursa bilo moguće poboljšati uslove života (i to u svim njegovim sferama) u celom svetu i da bi svi ljudi mogli da žive u izobilju.

Zeitgeist - The Movie
themovie

dokumentarni film američkog nekomercijalnog reditelja Pitera Džozefa (Peter Joseph) iz 2007. godine.

preuzmi:
DVDISO, DVDRIP, prevod

„Zeitgeist: The Movie” (“Zeitgeist: film” ili samo Zeitgeist, nem. tsaitgaist - duh vremena) je dokumentarni film američkog nekomercijalnog reditelja Pitera Džozefa (Peter Joseph) iz 2007. godine. Film predstavlja trodelni dokumentarni ekspoze o religiji, vlasti i globalnoj ekonomiji. Centralne teme su mit o Isusu, 11. septembar 2001. godine i američke Federalne rezerve. Autor govori o važnim socijalnim pitanjima kojih većina ljudi nije svesna, prikrivenim informacijama o dominantnim socijalnim institucijama i stvarima koje možemo da očekujemo ako korupcija i sebični interesi ne budu obuzdani. Film je u prvih godinu dana pogledan preko sto miliona puta na internetu.

     U prvom delu, "Najveća bajka ikad ispričana", analiziraju se i upoređuju religijske organizacije kroz istoriju i ukazuje se na sličnosti među njima.

     Drugi deo, “Ceo svet je pozornica”, govori o napadu na Svetski trgovinski centar 11. septembra 2001. godine. Autor iznosi dokaze da je ovaj napad orkestriran i dozvoljen od strane SAD-a i da su zgrade podvrgnute kontrolisanom rušenju. Ovaj događaj je imao za cilj izazivanje masovnog straha, opravdavanje “rata protiv terorizma”, uskraćivanje građanskih sloboda i ekonomsku korist banaka i multinacionalnih kompanija.

     U trećem delu, “Ne brini za ljude iza zavese”, autor tvrdi da su svi ratovi koje su SAD vodile tokom 20. veka namerno izazvani zbog ekonomske koristi i da su njihovi inicijatori “internacionalni bankari” (porodice Rotšild, Rokfeler, Liman, Varburg). Mnogi događaji su projektovani kao izgovor da bi SAD ušle u rat i to ne da bi pobedile, nego samo zato da bi se sukobi održali. Američka vlada tako stalno pozajmljuje novac potreban za ratovanje, čime obezbeđuje profit vlasnicima Banke Federalnih Rezervi.

Podelite sa ostalima

Zeitgeist Srbija

E-pošta: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.zeitgeistsrbija.org